Инструменти

Историята на Валя

Социални проекти
 

Валя, чернокоса красавица, е на 12 години и трябваше да бъде ученичка в шести клас. До първия срок на пети клас е била добра ученичка според класната, а училището й давало нещо повече от знания по математика и български език – давало й среда на връстници, приятелства и няколко часа на ден, в които да е ДЕТЕ като всички други.

Днес семейството на Валя е насочено за подкрепа към Центъра за обществена подкрепа в Търново от местния Отдел за закрила на детето поради риск от отпадане от училище. Работи само майката- санитар в болницата на града, таткото се хваща тук и там, но постоянна работа няма. Освен за Валя се грижат и за бебето на другата си пълнолетна дъщеря. За родителите, за които оцеляването, набавянето на храна, заплащането на наема и тока е най-голямата грижа, училището на Валя остава много назад в листа на „важните неща“. Не само недостигът на средства за транспорт, учебни помагала и ученически стол е причината Валя да спре до края на пети клас. Налага се да гледа бебето на сестра си. И родителите я оставят вкъщи, незавършила учебната година.

Макар и месец след началото на новата учебна година, Валя отново е в клас- след нашата намеса. Да, отново в пети, и това е вид урок в живота. Центърът ни ще продължи да подкрепя семейството с консултации на родителите, с осигуряване на помагалата и транспорта, така че училището да мине по-напред в листа на „важните неща“.

Медийни партньори

Партньори