Инструменти

13 ученици бяха мениджъри за един ден в "Асарел-медет" АД

Култура и образование
 

Дванадесетокласничката Цветелина Цветанкова стана първата жена-диспечер в историята на „Асарел-Медет“. Ученичката за няколко минути символично пое ръководството на технологичните процеси в рудник „Асарел“ като част от инициативата „Мениджър за един ден“, която се провежда традиционно в дружеството. Освен рудника, Цвети и още 12 нейни връстници от двете панагюрски гимназии, имаха възможността да разгледат машините ветерани в експозицията на предприятието и да се запознаят с експонати, фотоси, документи и награди, намерили място във фирмената сбирка.

В подкрепа на инициативата, която се реализира от международната организация „Junior Achievement–Young Enterprise Europe” младежите заеха за кратко мениджърски позиции, за да се запознаят със спецификата на различни професии, както и с ангажиментите и отговорността на работните места. Те се превъплатиха в ролята на ръководители в Централна ремонтна база и отделите „Информационни и телекомуникационни технологии“, „Строителство“ и „Комуникации“. Свой „заместник“ прие в кабинета си и директорът на дирекция „Човешки ресурси“ Александър Чобанов.

Той, като председател на фондация „Асарел“, връчи на младите мениджъри стипендии за отличен успех през изминалата учебна година. „Мислете за бъдещата си реализация, търсете своето място и най-важното – не спирайте да мечтаете”, призова Чобанов кандидатите за бъдещи мениджъри. Част от тях споделиха, че след посещението си в компанията, перспективата да започнат работа тук им се вижда все по-примамлива.

Стипендиантите са част от инициативата „Образование за всички“, чрез която от 2012 година насам Фондация „Асарел” осигурява учебни помагала и стипендии ученици от училищата в общината. До този момент са подпомогнати над 400 деца, а Фондацията ги е подкрепила с повече от 40 000 лева. През тази година „Образование за всички“ бе избрана от „Райфайзен България“ като една от 24-те инициативи, която да бъде популяризирана и подкрепена с дарения от служители на банката и други дарители.

Медийни партньори

Партньори