Инструменти

Упоритата работа, направена с любов, може да излекува всичко!

Социални проекти
 

Съдействие от нашия Център за обществена подкрепа потърси семейството на 2-годишната Габи. Детето страда от изоставане в двигателното си развитие. Налага му се да посещава болнично заведение, където претърпява серии от рехабилитационно лечение и множество процедури в барокамера. Въпреки че родителите на Габи взимат навременни мерки за двигателното развитие на детето си, лекарите констатират, че момиченцето изостава от нормата за възрастта си и в други области на развитието и се нуждае от услуги по ранна детска интервенция. Медицински специалист насочва родителите на Габи към програма „Ранна детска интервенция“, която нашият център за обществена подкрепа „Света София“ предоставя услуги.

Екипът ни направи цялостна функционална оценка на развитието и уменията на детето. Изготвихме индивидуален план и проведохме редица интервенции. За да осигурим максимално ефективна подкрепа, организирахме и обучение за родителите на Габи. А 6 месеца по-късно изготвихме и повторна функционална оценка, за да проследим напредъка на момиченцето. Включихме го и в групова музикотерапия. За този период от време беше налице голямо развитие във всички сфери на изследване на детето – комуникация, груба и фина моторика, решаване на проблеми и личностно–социална област.

Всички тези фактори, заедно с положените усилия от родителите на Габи, спомогнаха за постигането на значителни подобрения в състоянието на детето. Момиченцето вече ходи балансирано, без да се нуждае от чужда помощ, пази равновесие и тича свободно. У Габи се наблюдава напредък и в областта на експресивната реч, назовава предмети и животни по картинка, рисува, пее и танцува.

Историята на Габи доказва, че с подкрепата на фондацията и благодарение на упоритостта, вярата и грижите на своите родители, тя ще израсне едно здраво, щастливо и пълноценно дете.

Медийни партньори

Партньори