Инструменти

Да работиш за промяната

Социални проекти
 

SOS Детски селища насърчава реализацията на детското участие в различните социални услуги, предоставяни от Сдружението.

През 2017 година заедно с двама младежи от нашето Сдружение участвахме в Програма „Мегафон“ към Национална мрежа за децата. Това беше едно от най-пълноценните участия на децата в подобна младежка група. Именно там и аз получих практически идеи и познания за различните форми на участие, за това как те биха могли да се реализират по правилния начин, много полезно за мен беше и да видя промените у децата след всяка сесия, след всяка ролева игра или упражнение. Виждах как те натрупват повече самоувереност, изразяваха се все по-аргументирано и развиваха своите социални умения за общуване.

Именно промените у децата ме мотивират да търся нови начини, събития, мероприятия, за да ги запозная с тази възможност, да ги насърчавам да се възползват, да споделят, да дадат глас на свои собствени идеи и мнения, за да бъдат те взети предвид от възрастните и реализирани. Много често децата искат да вземат участие, имат какво да споделят, искат да изразят мнението си, искат да бъдат попитани, но избират да мълчат, поради страх, че казаното от тях би прозвучало глупаво, или от притеснение, че не умеят да изразят добре своите мисли и идеи. Именно тук идва и нашата задача на специалисти, работещи за благосъстоянието и закрилата на деца в грижа – да намерим начините за създаване на устойчиви и работещи механизми, чрез които децата да участват активно в теми и въпроси, които ги засягат.

Докато работихме заедно по различни задачи, част от програмата, аз виждах как техният мироглед се променя, как придобиват осъзнатост за своите права и по-конкретно за правото си на участие и как започват да свързват това свое право и с житейски ситуации.

От тук нататък за мен основна задача ще бъде да улесня създаването на пространства за детско и младежко участие, да предоставям повече информация по тази тема и всячески да насърчавам реализацията на детското участие в различните социални услуги, предоставяни от Сдружението.

Деница Аврамова

Медийни партньори

Партньори