Инструменти

Светът е прекрасен, защото те има

Социални проекти
 

Детска градина "Слънчице", Мездра, ще обособи кът за деца със специални образователни потребности. За децата в риск разказва ресурсен учител.

Какво е да си дете в риск!? За децата от уязвими групи известният писател Чарлз Дикенс споделя: “В своите малки светове, в които съществуват...няма нищо друго, което е възприемано така точно и усещано, както несправедливостта”. Основният проблем при децата със съдба да растат извън семействата си е, че те не знаят кои са. Когато не знаеш кои са роднините ти или си бил насилван и тормозен, или близките ти идват да те виждат, но не могат да те отведат, защото не умеят да се грижат за теб; когато ти лепват етикет е много трудно да се почувстваш на мястото си.

Когато той влезе в стаята, страхът му беше голям, плачеше и обикаляше, сякаш търсеше нещо. Оставих го да разгледа и започнах да му предлагам различни играчки, само топката привлече вниманието му, взе я и започна да цели останалите деца. Той не можеше да говори, беше плах и притеснен, това почти четири годишно дете не знаеше как да общува.

Сега той се усмихва непрекъснато, сякаш озарява стаята като малко слънце. В детското сърце не е останала и следа от ударите на съдбата, от страха и отчуждението. Той вече говори (нуждае се от логопед), има приятели и не удря, а играе добре с топката. Несправедливост, аз бих добавила страх, страхът да не бъде отново сам, този страх от неизвестното, не толкова ясен, но истински дори в очите на едно четири годишно дете. А всъщност той се нуждае от индивидуално внимание, лично пространство и хора, които да вярват в него.

Медийни партньори

Партньори