Инструменти

Димитър на 34, с Хънтингтън

Здравни проекти
 

Димитър е на 34 години, наскоро губи майка си, която умира от болестта на Хънтингтън. От 5 години знае, че е носител на заболяването и в някакъв момент от живота си ще прояви симптомите. Симптоми, които вече е виждал при майка си и при чичо си. Любовта го среща с Гергана и се ражда Варя – първото дете в България, заченато по метода на  предимплантационната генетична диагностика при болестта на Хънтингтън. От Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ правят тази процедура възможна с много работа и желание българските семейства да могат да имат деца „свободни“ от болестта на Хънтингтън.

Медийни партньори

Партньори