Инструменти

Момчето от Малашевци, което искаше да учи

Култура и образование
 

Андрей е на 24 години. Той живее в столичния квартал Малашевци със семейството си – жена му и 5-годишното им дете. Те живеят в скромна кирпичена къща, където има ток, но няма вода. Андрей е поел отговорността за прехраната и поддържането на бита за него и неговото семейство. Той започва да работи много млад – едва тинейджър, на 14 години, като има само завършено начално образование до четвърти клас. 

Андрей се обърна към екипа на мобилната грижа на фондация Конкордия с молба за помощ в един важен момент от живота на всеки родител – записването на детето в детска градина. В един слънчев майски ден Андрей се срещна с нас и ни помоли: „ Можете ли да ми помогнете, трябва да записвам детето на детска градина, а не мога да чета и пиша! Жена ми също е неграмотна… Не знам как да го запиша в предучилищна група, страх ме е да не ме подведат и излъжат“.

С активна социална работа с неговото семейство мобилният екип на фондация Конкордия го подкрепи в процеса по записване на детето му в детска градина. По времето на работата ни с Андрей и неговото семейство ние видяхме срама в очите му – нуждата да бъдат грамотни и да придобият умението да четат и пишат беше болезнено очевидна. По време на консултациите със социалните работници Андрей често споделяше, че няма да позволи това да се случи с неговото дете и иска да излезе от порочния кръг на неграмотността. 

Сега Андрей е силно мотивиран да учи и да придобие базовата грамотност, която му е така необходима. Той търси подкрепа от нас всеки път, когато мобилният екип го посети, за да продължи образованието си и има нужда от един буквар за пораснали. 
 

Медийни партньори

Партньори