Инструменти

Операцията на Митко, който е на 1 г. и 3 месеца

Здравни проекти
 

Днес Митко е на една годинка и осем месеца. Отглеждан е в Дом за медико-социални грижи за деца. Като новороден беше диагностициран с комплексна вродена кардиопатия - Транспозиция на големите артерии, Пулмонална атрезия, Междукамерен дефект, дясна аортна дъга.

Тъй като пулмоналната атрезия е критична кардиопатия в периода на новороденото, защото липсва кръвоснабдяване на белите дробове, още на двудневна възраст се предприе спешна интервенция – оперативно имплантиране на аорто-пулмонална анастомоза (допълнителна връзка под формата на съдова протеза) между аортата и белодробната артерия.
Тази операция е палиативна и има за цел да осигури достатъчно кръвоток за белите дробове, докато детето се развие и наддаде достатъчно, за да може да премине по-безопасно и сигурно към операция, която да възстанови кръвообращението. 

След труден и дълъг възстановителен период Митко започна да се развива добре и когато навърши 1 г. и 3 месеца дойде време за операция. В тези случаи на комплексна кардиопатия сме изправени пред предизвикателството за възстановяване на сърдечната анатомия. Понякога не е възможна операция, която да осигури нормалната работа на двете камери на сърцето и единственият изход е серия от палиативни и помощни оперативни интервенции, които определят еднокамерен тип физиология.

За да можем възможно най-добре да си отговорим на всички въпроси за анатомичните особености при Митко, направихме КАТ с контраст. Получените образи и реконструираният 3D модел позволиха да изберем правилната и най-малко рискова стратегия – в този случай, възстановяване на двукамерната циркулация при детето.

Извърши се сложна операция тип Растели с тунелиране на междукамерния дефект, така че кръвта да се насочи от лявата камера към аортата и се имплантира клапен кондуит (протеза) Contegra, който да свърже дясната камера и белодробните артерии. Операцията премина успешно и Митко се възстанови по-лесно и бързо от колкото очаквахме.
 

Медийни партньори

Партньори