Инструменти

Излекувани птици бяха пуснати на свобода в природата, с подкрепата на инициативата “Избери, за да помогнеш”

14.09.2010
 

9 птици от видовете керкенез (Falco tinunculus) и обикновен мишелов (Buteo buteo) бяха освободени в природата – на територията на природен парк Витоша. Три от керкенезите са излюпени в Спасителния център за диви животни през изтеклия размножителен сезон. Те са поколение на двойка птици, с трайни увреждания, дългогодишни пациенти на центъра. Останалите са постъпили от цялата страна млади птици, паднали от гнездата и отгледани в Спасителния център.

Проектът за подкрепа на Спасителния център за диви животни бе включен в Дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2009г., като за него лични дарения направиха 93 служители на Групата Райфайзен. Общата сума, събрана в помощ на дивите животни възлезе на 11 750 лв.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно отделени и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м. Средно годишно в Центъра постъпват повече от 600 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 30 - 40 % от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и видове с висок природозащитен статус като орли, лешояди, соколи, пеликани и много други.

По време на благотворителната инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2009г. бяха събрани 368 545 лв. за над 30 благотворителни проекта на повече от 20 организации и институции в областите здравеопазване, социална дейност, култура и образование, и опазване на околната среда. В инициативата със своите лични дарения се включиха 2833 служители на банката, като за всяко дарение на свой служител Райфайзенбанк добави по още 100 лв.

През тази година Райфайзенбанк представя публично резултатите от кампанията - със средства от нея бяха закупени 13 апарата за венозни вливания за Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания, съвременен ехокардиограф за диагностика на деца със сърдечно-съдови заболявания за Университетската национална кардиологична болница, както и дневния център в гр. Добрич, в който над 20 деца получават специализирани грижи.

Медийни партньори на инициативата на Райфайзенбанк «Избери, за да помогнеш» са БНР, БНТ, Дарик радио, Дир.бг, Нова телевизия, в. Стандарт и в. Труд.

Медийни партньори

Партньори