Инструменти

Над 365 000 лева бяха събрани за благотворителната инициатива на Райфайзенбанк и Dir.bg “Избери, за да помогнеш”

02.02.2010
 

368 545 лева бяха събрани по време на първия етап на кампанията на Райфайзенбанк и Dir.bg “Избери, за да помогнеш”, като над 70% от средствата са за здравни проекти. Средствата са набрани от дарения на служителите, банката и медията, като за всяко направено лично дарение, двете организации добавят по още 100 лв. В инициативата се включиха 2833 служители на банката, както и други дарители, като събраната сума от банката и служителите й възлезе на 360 667 лева.

В кампанията “Избери, за да помогнеш” освен Райфайзенбанк, Dir.bg и техните служители, се включиха и външни дарители, които направиха личните си дарения директно онлайн на интернет страницата на кампанията www.izberi.rbb.bg, където са представени близо 30 проекта за благотворителност на 23 организации и институции.

Най-много средства събра проектът на Специализираната болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания за закупуването на апарати за венозни вливания - инфузомати (над 66 000 лева) и проектът на Националната кардиологична болница за закупуване на ехокардиограф и съвременни респиратори и монитори ( над 64 000 лв.), следвани от Българската Коледа ( над 47 000 лв.) и Кампанията за лечение на стерилитет чрез метода “Ин витро” (над 41 000 лв.)

В допълнение на това 107 служители на Райфайзенбанк избраха да направят дарения за каузи по свой личен избор, които предварително не бяха включени в индикативния списък на кампанията, като набраните средства възлизат на 13 400 лева. Служителите подкрепиха 6 организации, работещи на местно ниво и развиващи важни за съответния регион проекти.
Инициативата “Избери, за да помогнеш” продължава и през 2010 г., като на интернет страницата www.izberi.rbb.bg благотворителните проекти ще бъдат актуализирани и ще бъдат представени резултатите за изразходваните средства от самите бенефициенти.

Медийни партньори

Партньори