Инструменти

Повече от 20 деца в нужда получават специализирани грижи чрез фондация “Х.Степич - Благотворителност за ЦИЕ” и средства от кампанията “Избери, за да помогнеш”

27.07.2010
 

Повече от 20 деца получават специализирани грижи в Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич, като част от издръжката му за тази година е осигурена със средствата от дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2009 г. и в партньорство с фондация “Х.Степич – Благотворителност за ЦИЕ”. За детския център на Червеният кръст и Община Добрич, лични дарения направиха 61 служители на Групата Райфайзен по време на Дарителската кампания “Избери, за да помогнеш”, като общата сума, събрана за каузата на добричките деца, възлезе на повече от 10 000 лв.

Центърът за обществена подкрепа, гр. Добрич е създаден през 2000г., като за десетгодишната му история над 300 деца са получили специализирани грижи в него. Целта е в него да се предоставят комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

25 деца и младежи между 6 и 18 години едновременно могат да получават помощ в центъра от педагози, психолози, социални работници и лекар, като освен специализираните грижи им се осигурява и храна, дрехи, учебни материали, играчки и спортни принадлежности, лагери. Специалистите подкрепят децата, както и техните роднини и настойници, като им помагат в попълването на липсващи знания в учебния материал, формират навици за общуване, лична хигиена, хранене и ги обучават да рисуват, пеят и свирят.

Проектът за подкрепа на детския център в град Добрич беше един от 14-те социални проекта, които бяха финансирани със средства от Дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2009г.

По време на кампанията бяха събрани 368 545 лв. за над 30 благотворителни проекта на повече от 20 организации и институции в областите здравеопазване, социална дейност, култура и образование, и опазване на околната среда. В инициативата със своите лични дарения се включиха 2833 служители на банката, като за всяко дарение на свой служител Райфайзенбанк добави по още 100 лв.

В края на месец април 2010г. бе представена първата медицинска апаратура, закупена със средства от кампанията – 13 апарата за венозни вливания за Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания. Със средства от кампанията бе закупен и съвременен ехокардиограф за диагностика на деца със сърдечно-съдови заболявания за Университетската национална кардиологична болница.

Медийни партньори на инициативата на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" са БНР, БНТ, Дарик радио, Дир.бг, Нова телевизия, в. Стандарт и в. Труд.

Медийни партньори

Партньори