Инструменти

Райфайзен финансира изграждането на екопътека в Рила, в рамките на дарителската инициатива “Избери, за да помогнеш”

29.06.2011
 

Райфайзенбанк финансира създаването на екопътеката “По следите на рилския ревен и рилската иглика” в Природен парк Рилски манастир, в рамките на благотворителната инициатива “Избери, за да помогнеш” 2010 г. Над 10 000 лв. бяха събрани за изграждането на екопътеката от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и от дарителски SMS-и, а за всяко направено дарение от свой служител банката добавяше по още 100 лв. Изграждането на екопътеката бе подкрепено и от дарение, което Райфайзенбанк направи по време на кампания за потребителски кредит, при която половината от таксата за обработка на исканията за кредит бе дарена на екопроектите, включени в “Избери, за да помогнеш”.

Със средствата от кампанията е извършена пълна маркировка на екопътеката, изградени са над 20 информационни табла за двата основни вида – рилския ревен и рилската иглика, поставени са стрелки за посоката и пейки, както и 4 къта за отдих, включващи маса, пейки и информационни табели. Продължителността на маршрута е 8 часа, а дължината на екопътеката е 30 км. с максимална разлика в надморската височина от около 700 м. Тя започва от местността Кирилова поляна над Рилския манастир и продължава през долината на р. Рилска в подножието на отвесни скали, преминава през х. Рибни езера и достига до Смрадливото езеро – най-голямото високопланинско езеро на Балканите, след което маршрутът затваря кръга отново към Кирилова поляна.

Благодарение на тези средства екопътеката “По следите на рилския ревен и рилската иглика” стана опознавателен маршрут, който предлага на посетителите на природен парк Рилски манастир възможност за близък допир с природата на парка и запознаване с видове растения, които се срещат само в този дял на Рила планина. Екопътеката преминава покрай местообитанията на рилския ревен и рилската иглика – локални ендемити, разпространени само в този район, които са включени в Червената книга на България и в Европейския списък с редките и застрашени растения. Рилският ревен расте по труднодостъпните скални прагове, в близост до които преминава екопътеката, като стъблото му достига до 1,5 м., а листата му до 30 см. Рилската иглика вирее на влажни места, близо до торфища, потоци и езера и оцелява до минус 40 градуса.

Природен парк „Рилски манастир” е с площ 25 253 хектара и е един от най-големите природни паркове в България. Наред със задачите по опазването, съхраняването и изучаването на уникалното биоразнообразие, природният парк е и връзката между Българската православна църква /като собственик на по-голяма част от горите и земите на парка/ и държавните институции, която гарантира запазването на хармонията между природата и манастира, и възраждането му като духовен и културен център. Средногодишно около половин милион души – туристи и богомолци посещават парка, като над 6% от тях са чужденци.

По време на втората дарителска инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2010 г. бяха събрани 391 540 лв. Кампанията се проведе в периода октомври 2010 г. – януари 2011 г. и подкрепи 30 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование, като своите лични дарения направиха 2945 служители на Групата Райфайзен. Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен и на него се поместват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.

Медийни партньори

Партньори