Инструменти

Кампанията “Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк помага на деца в риск

01.06.2012
 

  • Над 22 000 лв. набрани за проекта на SOS Детски селища България

Кампанията на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2011 г. набра 22 334 лв. в подкрепа на проекта на SOS Детски селища България “Бъдеще и за мен” за оказване на помощ на деца, лишени от родителска грижа и деца, които са в риск да загубят подкрепата на своите родители. Средствата бяха събрани от лични дарения на 152 служителите на Групата Райфайзен, от дарения, постъпили директно по сметките на организацията, от дарителски SMS-и, както и от банката, която за всяко направено дарение от свой служител добавяше по още 100 лв.

Със средствата от кампанията помощ ще получат 100 деца, включени в програмите за семейно-ориентирана грижа в SOS Детските селища и SOS Младежките домове, както и в програмите по превенция на изоставянето в центровете за семейно консултиране и подкрепа на SOS Детски селища.

SOS Детски селища България се грижи за над 750 деца, обхванати в SOS детските селища в Трявна и Дрен, SOS младежките домове в София и Велико Търново и в четирите Центъра за семейно консултиране и подкрепа в София, Габрово, Радомир и Велико Търново. Немалка част от тези деца имат сериозни проблеми, водещи до забавяне или изоставане в детското развитие, като езиково-говорни увреждания, физически увреждания; умствена изостаналост; емоционални или поведенчески проблеми. Тези деца са обект както на групова, така и на индивидуална работа. В рамките на проекта се обхващат най-спешните и най-сериозните случаи, за да се подпомогне максимално социалната интеграция на децата с трудности в развитието.

По време на третата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2011 г. бяха събрани 387 102 лева. Кампанията се проведе в периода ноември 2011 г. – януари 2012 г. и подкрепи 22 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование, като 2897 служители на Групата Райфайзен в България се включиха с лични средства. През последните три години инициативата е подкрепила близо 90 проекта с над 1.16 млн. лева в помощ на болни деца, възрастни хора, хора в неравностойно положение, култура, образование и опазване на околната среда.

Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен за дарения, а на него се поместват и отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.

Медийни партньори

Партньори