Инструменти

Райфайзен финансира изграждането на екопътека в Родопите в рамките на дарителската инициатива “Избери, за да помогнеш”

03.08.2012
 

  • Над 10 000 лв. събрани за изграждане на 5-километровата екопътека по поречието на р. Девинска
  • 3 екопътеки, изградени благодарение на кампанията – в Рила, Родопите и Шуменското плато.

Райфайзенбанк финансира изграждането на екопътека Струилица-Калето-Лъката в защитената местност “Поречието на река Девинска” в Родопите, в рамките на благотворителната инициатива “Избери, за да помогнеш” 2011 г.

10 300 лв. бяха събрани за изграждането на екопътеката от дарения на 85 служители на Групата Райфайзен, от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и от SMS-и, като за всяко направено дарение от неин служител банката добавяше по още 100 лв.

Със средствата от кампанията е маркирана 5-километрова екопътека, ремонтиран е заслон “Калето” и подстъпа до него, ремонтирани са пейки, маси и беседки, както и 3 моста и 2 висящи пътеки; поставени са табла с информация за биологичното разнообразие в района.

Екопътеката се намира в защитената местност „Поречието на река Девинска” - една от най-новите защитени територии в Родопите, обявена през 2002 г. по предложение на инициативен комитет от местни жители. Защитената местност е обявена с цел да се опазят местообитанията на защитени и редки растителни и животински видове, забележителните скални форми и образувания и да се предостави възможност за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг. Понастоящем общата площ на защитената местност възлиза на 136.73 хектара и обхваща част от каньона на р. Девинска. Тя се намира в землището на гр. Девин и се стопанисва от Държавно ловно стопанство „Извора”. От екотуристическа гледна точка, най-голям интерес представлява каньонът, съхранил една от най-добре запазените екосистеми в българските планини с дълбочина над 900 м. Тук са установени находища на редица защитени, ендемични и реликтни видове като родопския силивряк, родопската горска майка, вълнестата камбанка, снежното кокиче, родопския скален копър и др.

По време на третата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2011 г. бяха събрани 387 102 лева. Кампанията се проведе в периода ноември 2011 г. – януари 2012 г. и подкрепи 22 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование, като 2897 служители на Групата Райфайзен в България се включиха с лични средства. През последните три години инициативата е подкрепила близо 90 проекта с над 1.16 млн. лева в помощ на болни деца, възрастни хора, хора в неравностойно положение, култура, образование и опазване на околната среда. През този период, благодарение на средствата от кампанията, са изградени 3 еко пътеки – в природен парк “Рилски манастир”, на Шуменското плато и в Родопите.

Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен за дарения, а на него се поместват и отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.

Медийни партньори

Партньори