Инструменти

Кампанията “Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк подпомогна спортна инициатива за децата на гр. Хасково и региона

01.06.2015
 

Бадминтон клуб Хасково организира турнир, по случай Деня на детето – 1-ви юни

Кампанията на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2014 г. набра 2 614 лв. в подкрепа на проекта на Клуб по бадминтон, гр. Хасково – „Спорт за всички“. Средствата бяха събрани от лични дарения на 24 служителите на Групата Райфайзен, както и от банката, която за всяко направено дарение от свой служител добавяше по още 100 лв. Със средствата от кампанията се финансира участието на деца-сираци и деца с физически увреждания в тренировъчния процес, закупуването на ракети, пера, кордаж и спортни екипи.

Около 60 деца на възраст между 13 и 15 години, взеха участие турнира, който се проведе на 30 и 31 май и който даде възможност на подрастващите в неравностойно социално положение от Хасково и региона да развият своята спортна култура, да се интегрират и да комуникират със своите връстници.

И през 2015 г. „Избери, за да помогнеш“ ще продължи да подкрепя местни инициативи. За изминалите 6 години кампанията е подкрепила 166 проекта, като общо събраната сума от даренията на служителите на Групата Райфайзен, на банката и направените външни дарения, възлиза на над 2 млн. лв.

Медийни партньори

Партньори