Инструменти

Допълнителни критерии за подбор на проекти през 2016 г.

25.07.2016
 

  • Сфера Здравеопазване – профилактика и здравни грижи
  • Сфера Социални проекти – подкрепа на деца в риск и самотни възрастни, в крайно тежко социално положение
  • Сфера Култура, Образование, Спорт – опазване на културно-историческото наследство; интегриране на различни общности; подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до културно-исторически забележителности
  • Сфера Екология – подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до природни обекти от национално значение; опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения

Медийни партньори

Партньори