Инструменти

Започна набирането на проекти за новата дарителска кампания

29.06.2017
 

За осемте години, през които се провежда, дарителската инициатива на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" е подкрепила над 210 проекта, с над 2.4 млн. лв.
Очакваме Вашите предложения за проекти за новата дарителска кампания до 1-ви Август. За повече информация в страницата За кампанията.

Допълнителни критерии за подбор на проекти през 2017 г.:

  • Здравеопазване - профилактика, продължаващо лечение и рехабилитация на високорискови деца и възрастни
  • Социални проекти - подкрепа за деца и възрастни с психични заболявания; подкрепа на самотни възрастни, в крайно тежко социално положение; социализиране на хора с трайни физически увреждания
  • Култура, Образование, Спорт -  опазване на културно-историческото наследство; интегриране на различни общности и на хората с интелектуални затруднения; подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до културно-исторически забележителности
  • Опазванена околната среда - подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до природни обекти от национално значение; опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения

Медийни партньори

Партньори