Инструменти

С дарение от „Избери, за да помогнеш” създадоха стая за работа с деца със сензорни и говорни нарушения

01.04.2019
 

Специално оборудвана стая за развитие на деца със сензорни, езикови и говорни нарушения отвори врати в Детска градина „Слънчице“, гр. Мездра. В стая „Усмивка под дъгата“ възпитатели ще работят за развиване на емоционалните компетентности на над 50 деца в неравностойно положение. Изграждането на специализирания кът стана възможно благодарение на събрани средства в десетото издание на дарителската инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“.
Проектът „Усмивка по дъгата“ беше подкрепен от 35 служители на банката, като дарената сума от тях, от Райфайзенбанк и от външни дарители е над 6000 лв. Със събраните средства бе оборудвана специалната стая, в която деца и родители имат възможност да участват в ситуации, игри и забавления за разпознаване и демонстриране на емоции, упражнения за справяне със стреса, с агресията, за развиване на сетивата, драматизации и арт ателие. Целта е да бъде оказана обща личностна подкрепа на 56 деца в неравностойно положение със сензорни, говорни, социални и други проблеми, чрез разпознаване на емоциите и развиване на емоционалните им компетентности.
„Децата се нуждаеха от място, където да могат да овладеят емоциите си и да насочат приливите на енергия към положителни действия. Това вече ще става в стая „Усмивка под дъгата“ чрез спорт, художествени дейности, релаксираща музика, занимания с кинетичен пясък и антистрес топки, упражнения за развиване на сензорни усещания, много дидактични игри и най-вече разбиране, спокойствие и обич, които децата ще получават тук“, споделя Атанаска Христова, директор на Детска градина „Слънчице“.
До момента в рамките на тазгодишната кампания „Избери, за да помогнеш” са събрани 264 834 лв. за 24 проекта, като в инициативата със своите лични дарения се включиха 1717 служители на Райфайзенбанк, а всяко тяхно дарение се подкрепя от банката със сума до 100 лв. Дарителската платформа izberi.rbb.bg остава активна, като на нея освен дарения за избраната кауза, широката общественост ще може да се запознава с реализираните проекти и с отчетите на организациите за изразходването на средства.
 

С дарение от „Избери, за да помогнеш” създадоха стая за работа с деца със сензорни и говорни нарушения

Медийни партньори

Партньори