Инструменти

Започва набирането на проекти за „Избери, за да помогнеш“

01.07.2019
 

От началото на кампанията през 2009 г. Райфайзенбанк е подкрепила общо 257 каузи с близо 3 млн. лв.

Райфайзенбанк започва набирането на проекти за новото издание на благотворителната инициатива „Избери, за да помогнеш“, която ще се проведе за 11-а поредна година. Организациите могат да кандидатстват за подкрепа от 1 юли до 1 август, като подадат на мейл sponsorstvo@raiffeisen.bg своите предложения по унифициран формуляр, публикуван на сайта на инициативата https://izberi.rbb.bg/za-nas/kriterii-izbor/, в сферите здравеопазване, социални дейности, култура и образование, опазване на околната среда.
Десетата юбилейна дарителска кампания събра над 260 хил. лв. в подкрепа на 24 важни за обществото каузи. От 2009 г. досега „Избери, за да помогнеш” е подкрепила общо 257 значими проекти с близо 3 млн. лв.
Сред акцентите тази година са иновациите в медицината и образованието; навременната профилактика и лечение на редките болести при деца и възрастни; подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и тежки физически увреждания; съхраняването и популяризирането на българското културно наследство – фолклорни традиции, обичаи, занаяти; превенцията, опазването и съхранението на българските гори и опазването на местообитанията.
Получените предложения ще бъдат разгледани от Комисията по спонсорства и дарения на Райфайзенбанк (България). Сред основните критериите за включване в дарителската кампания са устойчивостта на проекта, неговата конкретика, целева група и измеримост на резултата, както и условието да не се надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.
Избраните проекти ще бъдат оценявани за висока обществена значимост от външни експерти и финално одобрени от Управителния съвет на банката през есента, преди да започне набирането на средства за реализирането им. И през тази година банката ще добавя средства към дарената сума от всеки неин служител, а чрез публичната платформа izberi.rbb.bg всеки може да окаже подкрепа за избраната кауза.
 

Медийни партньори

Партньори