Инструменти

Проекти

„Избери, за да помогнеш“ е уникална по своята същност платформа, която събира на едно място обществено значими каузи от областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието, и опазването на околната среда.

Медийни партньори

Партньори