Инструменти

За кампанията

 

През 2009 г. стартира благотворителната инициатива „Избери, за да помогнеш“ – част от политиката ѝ за корпоративна и социална отговорност. Оттогава до днес мениджмънтът и служителите на банката подкрепят общественозначими каузи, защото вярват, че заедно допринасят за повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, съхранени български традиции и опазени природни забележителности.

"Здравеопазване", "Социална сфера", "Култура и образование", "Опазване на околната среда" са четирите сфери, които ангажират служителите на KBC Груп България, като е предоставена реална възможност те директно да участват в дарителския процес и да изберат кои общественозначими каузи да подкрепи банката.

С цел стимулиране дарителството сред служителите и пропорционално разпределяне на бюджета за корпоративна социална отговорност на банката спрямо служителските дарения, регламентът за допълнителна подкрепа към дарената сума от служител е както следва:

  1. ОББ ще подкрепя със сумата от 100 лв. дарилите 10 лв. и повече по проект
  2. ОББ ще подкрепя със сумата от 50 лв. дарилите от 5 до 9,99 лв. по проект
  3. ОББ ще подкрепя със сумата от 20 лв. дарилите от 1 до 4,99 лв. по проект

„Избери, за да помогнеш“ е инициирана както за да бъдат активно включени служителите в избора и управлението на спонсорските и дарителските инициативи на банката, така и за да бъде стимулирано дарителството в обществото. Чрез специалната онлайн платформа за дарения, вътрешната и външната публика могат лесно да дадат своя принос към най-нуждаещите се.

Освен служителите на банката, всеки съпричастен към предложените каузи, може да направи свое външно дарение, извън този регламент.

Забелязва се тенденцията да има все повече външни дарители – доказателство за устойчивостта на кампанията и доверието към благотворителната платформа.

 

Критерии за избор

ОББ прилага установени и ясни критерии при избор на проекти, включени в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“.

Виж още

Награди и успехи

От своя старт през 2009 г. кампанията „Избери, за да помогнеш“ е спечелила 19 награди за благотворителност, което е признание за устойчивостта на кампанията и приносът на служителите на банката.

Виж още

Всички проекти

Медийни партньори

Партньори