Инструменти

Една легенда през вековете

Еко проекти
 

Екопътеката до тракийското светилище на връх Виденица ще бъде възстановена от сдружение Био-Б-Еко. За пазителите на древната енергия на светилището и на Орфей, разказва Снежа.

Това ми се случи когато бях малка, може би в трети или четвърти клас.
Почти цялото лято прекарвах при баба ми в село Чала. То се намира в Западните Родопи, под самия връх Виденица /Гьозтепе/. Много пъти бях слушала легенди за този красив край на планината и най-вече за тракийското светилището намиращо се на върха. Научих за прорицанията извършвани там и за значимостта на орфизма и неговите последователи. Баба ми често ме водеше с нея по нивите около върха.Заедно ходехме да събираме билки и различни горски плодове. И винаги сядахме да отпочинем и хапнем при една и съща чешма, близо до върха. Защо баба ми ме водеше все при тази чешма? И сега настръхвам и тръпки ме побиват като си спомня преживяното там. Бяхме седнали до самата чешма и се наслаждавахме  на студената вода и прохладната сянка. Изведнъж баба ми се изправи и ми заговори като, че ли с друг глас:
-      Ето, те отново идват, това са тракийските конници! Идват да нагледат и пазят светилището!
В този миг и аз започнах да чувам тропот на много коне. Не виждах конници, но имах осезаемото усещане, че покрай мен преминават в галоп препускащи тракийски войни с бойни викове. Като че ли земята се тресеше под техните копита. Преживяването беше неописуемо. С цялото си същество усетих присъствието на древността. Като че ли видях всичко това и бях част от него, като на филм.
Известно време не можех да осъзная къде се намирам.
Когато се успокоих и баба ми седна до мен ми разказа, че това преживяване и се случва всяка година през лятото на това място откакто се помни, от времето когато е идвала тук със своята баба.
Затова ме е водила тук, за да ми предаде това усещане за съпричастност към древните ни корени и този велик народ.
Оттогава измина много време, баба ми вече я няма. Аз не съм ходила повече при тази чешма. Не искам да разруша спомена за това преживяване и не съм сигурна дали отново ще се случи.
Но съм убедена, че те са там, тракийките конници, препускащи към върха.Те са пазителите на древната енергия на светилището и на Орфей.Сега осъзнавам, че съм имала щастието да преживея частица от великата ни история.
Историята на Снежа
 

Медийни партньори

Партньори