Инструменти

Над 275 хиляди лева в подкрепа на 27 проекта бяха набрани от петата благотворителна инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”

27.02.2014
 

  • Над 60% от даренията са за проекти от сферата здравеопазването
  • За 5 години кампанията е подкрепила 138 проекта с над 1.7 млн. лева

275 585 лева бяха събрани по време на петата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2013 г., като над 60% от сумата е дарена за проекти в сферата на здравеопазването. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която за всяко дарение на служител добавя по още 100 лв. В кампанията има много дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез дарителски SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.

“В продължение на пет години “Избери, за да помогнеш” подкрепя значими обществени каузи, като за този период сме помогнали за реализацията на 138 общественозначими проекти в четирите основни направления – Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование с общо 1.75 млн.лв.”, каза Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк и допълни: «Нашият анагажимент като организатор и основен инвеститор в дарителската кампания е да сме сигурни, че средствата ще бъдат усвоени за реализирането на проектите и каузите, които подпомагаме, с максимална прозрачност и според волята на дарителите – нашите служители и външните дарители, които се включват в кампанията».

В петата дарителска инициатива “Избери, за да помогнеш” участие взеха 2112 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с добавените от банката 100 лв. за всяко дарение на служител, общата сума за тазгодишната кампания, набрана от банката и служителите й възлезе на 248 049 лв.

“Избери, за да помогнеш” 2013 се проведе в периода ноември 2013 г. – януари 2014 г. и подкрепи 27 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование. По време на петата дарителска кампания, най-много средства събра проектът на Фондация “Помощ за благотворителността в България” за лечение на деца с множество заболявания (51 986 лв.), следван от проекта на Фондация “Нашите недоносени деца” (31 263 лв.) и от проекта на Центъра за защита правата в здравеопазването за осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза (23 407 лв.)

271 служители на Групата Райфайзен избраха да направят дарения за каузи по свой личен избор, които първоначално не бяха включени в списъка на кампанията, като набраните средства за шестте проекта по предложение на служителите възлизат на 31 776 лв.

Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен и след публичното отчитане на резултатите от “Избери, за да помогнеш”, като на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.

Медийни партньори

Партньори