Инструменти

Общинска библиотека получи детски книжки на стойност над 920 лв. за деца от 1 до 6 години по проекта “Вълшебната стая“

08.03.2013
 

Знаете ли, че децата на възраст от 1 до 6 г., които растат с книжки, приказки и истории, по-лесно се научават да четат и изпитват голямо удоволствие от четенето?

Изследвания в цял свят показват, че ранното общуване с книгите и системното четене на глас за най-малките успешно ги подготвя за доброто им представяне в училище. Възрастта до шестата година е особено плодотворен период за развитие на говора, на литературния език и на познавателните умения.

Целенасочената работа на родители, учители и библиотекари с децата от най-ранна възраст за създаването и развиването на навици за четене, на любов към книгата, на любознателност и жажда за нови знания дава своите безценни плодове в изграждането на общество от знаещи и можещи хора.

За да може и в нашата страна да дадем на децата най-доброто за тяхното ранно развитие, библиотеките се нуждаят от пъстри, увлекателни и богато илюстрирани книжки за най-малките. Бюджетите, с които те разполагат, не им позволяват да отделят средства за набавяне на достатъчно и подходяща литература и за предучилищната възраст. Не всяко българско семейство може да си позволи да поддържа домашна библиотека.

Пилотният проект „Вълшебната стая“ цели да предостави книжки и образователни игри, предназначени за деца на възраст 1-6 г., с които да се открият кътове за най-малките в 10 български библиотеки. Най-подходящи за стартиране на подобна инициатива са библиотеките в общинските центрове, в които има между 800 и 2000 дeца от 1 до 4 годишна възраст.

Десет са целевите библиотеки в градовете Асеновград, Ботевград, Гоце Делчев, Димитровград, Казанлък, Лом, Нова Загора, Самоков, Свищов и Севлиево, които бяха определени за участие в проекта. Списъкът от детски заглавия, които се включват в подбора за 10-те библиотеки, е консултиран с педагози и библиотечни специалисти и е съобразен със съветите на експерти.

С изрично писмо от 5 март 2013 Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/ предостави на Общинска библиотека”Искра” дарението от детски книжки по проекта на ББИА ”Вълшебната стая: стартиране на библиотечни кътове за стимулиране на ранното детско развитие – деца от 1 до 6 години”, подкрепен от дарителската кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк за 2012 г. Дарението съдържа 138 книжки на стойност над 920 лева, красиви и богато илюстрирани издания, продукция на български издателства.

Специалистите от Общинска библиотека „Искра” , след инвентирането на книгите, имат намерение да направят широка разгласа на дарението сред родителите и детските градини (изложби, местни медии); да предоставят книжките за заемане за дома и ползване на място; да организират серия от четения за най-малките в библиотеката, придружени с игри, театър и рисуване през Маратона на четенето и през цялата година.

Анна Кожухарова
Директор на Общинска библиотека „Искра”

Източник: http://www.kazanlak.com/news-11009.html

Медийни партньори

Партньори