Инструменти

Личната история на Б. С., разказана от социалния работник на Дневен център за деца и младежи с увреждания

Социални проекти
 

Б. С. е младеж на 20 години. Роден е 1999 г. в семейство на майка българка и баща от ромски произход. Преди зачеването на Б. бащата е наркозависим, а майката е с нисък социален статус и упражняваща професия, която не се толерира от обществото. При раждането на детето се установява, че Б. има увреждане, което според лекарите е следствие на психотропните вещества, които са ползвали родителите. Те полагат грижи и отглеждат Б. според възможностите им, които обаче са твърде ограничени. Живеят в ромска махала, в много лоши битови условия и единствената алтернатива на Б. за социализация и интерграция е посещението му в Дневен център. 

Б. посещава Дневния център от 9 години, където получава подкрепа, обучение според неговите нужди, спокойна и сигурна среда. Екип от специалисти предоставят необходимото за неговото психично, социално и физическо развитие. 

Организираните от Дневния център събития, екскурзии и забавления са единствените разнообразни дейности в ежедневието на Б. Благодарение на тези пътувания Б. успя да види за първи път морето, да се докосне до природата, да види различни градове и забележителности в България и Гърция, както и да бъде истински щастлив в голямото ни семейство. 
 

Медийни партньори

Партньори