Инструменти

До 1 август Райфайзенбанк набира проекти за включване в дарителската кампания “Избери, за да помогнеш”

28.06.2013
 

До 1 август 2013 г. Райфайзенбанк приема предложения за проекти, които да бъдат одобрени за включване в дарителската кампания на банката “Избери, за да помогнеш”. Петото издание на благотворителната кампания отново дава възможността на различни организации, фондации, лечебни заведения, дружества, граждански обединения и пр. да представят свои проекти за включване във финалния списък на “Избери, за да помогнеш” – инициатива на Райфайзенбанк, чрез която проектите набират финансова подкрепа и се популяризират.

Включените в дарителската кампания благотворителни проекти на различни организации се популяризират освен сред служителите на банката, но и сред широката общественост чрез медийните партньори на "Избери, за да помогнеш". Това гарантира по-добра възможност тези каузи да получат необходимата финансова и обществена подкрепа.

Проектите, включени в дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” се финансират, като служителите на Групата Райфайзен в България правят лични дарения по избран от тях проект, като за всеки дарителски жест, независимо от сумата,  Райфайзенбанк  добавя по 100 лв. Освен това, на интернет страницата на кампания www.izberi.rbb.bg се представят актуалните проекти от текущото издание на кампания, като всеки човек може да направи директно дарение по сметка на избрания благотворителен проект или онлайн чрез системата за разплащания Pay.dir.bg, или чрез интернет банкирането на Райфайзенбанк. За всеки конкретен проект в инициативата могат да се правят дарения и чрез SMS.

За да предложите проект, който да бъде включен в “Избери, за да помогнеш” той трябва да отговаря на Политиката за спонсорство и дарения и Политиката за законосъобразност и лоялност на Райфайзенбанк, както и на следните критерии:

 • Предложеният от вас проект трябва да бъде в една от четирите области за поскрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда
 • Проектът трябва да има висока обществена значимост и устойчивост
 • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства
 • Проектът трябва да отговаря на принципите в Политиката за спонсорства и дарения на Райфайзенбанк. Повече информация можете да откриете тук.
 • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер

Когато подготвяте Вашия проект, имайте предвид и следните принципи, на които той трябва да отговаря:

 • Райфайзенбанк не подкрепя инициативи, които водят до разделение на обществото на религиозна, верска, етническа или социална основа.
 • Райфайзенбанк съблюдава принципът на прозрачността, т. е. информацията за всички, подкрепяни от банката проекти, е публична.
 • Райфайзенбанк подкрепя значими инициативи, събития или проекти, които се организират или предлагат от организации, сдружения, граждански обединения, дружества, институции.
 • Банката не подкрепя и не предоставя благотворителни дарения на проекти/инициативи на частни лица.
 • Райфайзенбанк подкрепя инициативи, свързани с региони, където банката има присъствие, т.е. подпомагат се проекти на местни организации и институции, които целят подобряване на обществената и околна среда в общини, в които банката работи.
 • Можете да изпращате Вашите проекти до 1 август 2013 г. включително, като изпратите Форма за кандидатстванe,  която можете да изтеглите от тук.

В случай, че предложеният от вас проект премине успешно процедурата на одобрение, той ще бъде включен в кампанията и ще бъде публикуван на интернет страницата на “Избери, за да помогнеш”.

Стартът на дарителската  кампания тази година ще бъде в началото на октомври 2013 г. Тогава ще бъде отворена и благотворителната платформа за дарения www.izberi.rbb.bg за активни дарения за новите проекти, които ще бъдат включени в Дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2013 г.

Медийни партньори

Партньори