Инструменти

Кампанията “Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк помага на жени и деца, преживели насилие

09.05.2012
 

Кампанията на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2011 г. набра 8 100 лв. в подкрепа на проекта на Фондация П.У.Л.С., гр. Перник за оказване на помощ на жени и деца, преживели насилие. Средствата бяха събрани от лични дарения на 60 служителите на Групата Райфайзен, от дарения, постъпили директно по сметките на организацията, от дарителски SMS-и, както и от банката, която за всяко направено дарение от свой служител добавяше по още 100 лв.

Със средствата от кампанията се финансира дейността на Фондацията по осигуряването на защитено пространство за жени и деца, които са преживели насилие.

Според данните на Фондация П.У.Л.С., от началото на дейността й през 1999 г., до края на 2011 г. над 5000 души са потърсили помощ от експертите и психотерапевтите й, като всяка година техният брой се увеличава. П.У.Л.С. предлага настаняване в кризисен център и рехабилитационна програма, включваща индивидуално психологическо консултиране и лечение на травми, групи за взаимопомощ, обучение в специфични умения, трудотерапия. Младежки групи подпомагат трансформирането на агресивните и разрушителни тенденции в креативен процес и себепознание. Само през 2011 г. фондацията е провела повече от 3000 консултации и е оказала помощ на 968 души, като 57% от тях са жени, преживели насилие, 33% деца и близо 10% мъже.

Жените, потърсили помощ, обикновено са жертви на домашно насилие, трафик или майки и роднини на жертви на насилие. Мъжете най-често са бащи и роднини на деца, които са жертви на насилие, а децата са изпращани от детски градини, училища или свои връстници. Нова практика, както за Фондация П.У.Л.С., така и за България е работата с насилници. Най-честите проблеми на клиентите са свързани с психическо насилие, следвано от физически и сексуални посегателства, като на тях им се провеждат дългосрочни терапии, кризисни интервенции, консултации, социално посредничество и работа с институции. През 2011 г. са проведени и 248 юридически консултации и са заведени 40 дела в помощ на жени и деца, преживели насилие.

По време на третата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2011 г. бяха събрани 387 102 лева. Кампанията се проведе в периода ноември 2011 г. – януари 2012 г. и подкрепи 22 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование, като 2897 служители на Групата Райфайзен в България се включиха с лични средства. През последните три години инициативата е подкрепила близо 90 проекта с над 1.16 млн. лева в помощ на болни деца, възрастни хора, хора в неравностойно положение, култура, образование и опазване на околната среда.

Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен за дарения, а на него се поместват и отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.

Медийни партньори

Партньори